Zasady organizacji kursów:

zasady korzystania z ośrodka:
 • - właściciel na pierwsze zajęcia na terenie zobowiązany jest do posiadania książeczki zdrowia swojego psa z aktualnymi szczepieniami, odrobaczeniami, bez niej nie może wejść na teren,
 • - pies na teren obiektu jest wprowadzany na smyczy (i w kagańcu jeśli jest agresywny),
 • - psy są spuszczane ze smyczy na wyznaczonym przez instruktorów terenie,
 • - właściciel jest zobowiązany do sprzątania po swoim psie (akcesoria „psiej toalety” są dostępne u instruktorów) i przedstawienia kopii zaświadczenia lekarza weterynarii o stanie zdrowia psa oraz aktualnym stanie szczepień, odrobaczeń i odpchleń,
 • - pies chory opuszcza zajęcia na okres rekonwalescencji (zajęcia są usprawiedliwione o ile personel został o tym wcześniej powiadomiony),
 • - w zajęciach uczestniczy jednorazowo 10-12 psów (5-6 przypada na jednego instruktora),
 • - w zajęciach uczestniczy (o ile to możliwe) cała ludzka część rodziny psa,
 • - psy są kontrolowane przez właścicieli i instruktorów, za ewentualne szkody wyrządzone przez psa odpowiada właściciel (odpowiedzialność cywilna z tytułu posiadania zwierzęcia),
 • - personel ośrodka zapewnia wodę dla psów, apteczkę,
 • - psy dorosłe przyjmowane są na szkolenie po konsultacji zoopsychologicznej (na podstawie diagnozy są kierowane do odpowiedniej dla siebie grupy).

zasady konsultacji zoopsychologicznych:
 • - terminy konsultacji ustalane są telefonicznie (+48) 501-533-243, (+48) 515-118-944,
 • - w konsultacjach uczestniczy cała rodzina zwierzęcia (o ile to możliwe wszystkie osoby, które z psem/kotem mieszkają),
 • - na pierwszym spotkaniu właściciel przedstawia kopię zaświadczenia lekarza weterynarii o stanie zdrowia psa/kota oraz książeczkę zdrowia zwierzęcia,
 • - przez okres terapii właściciel prowadzi zapis obserwacji zachowań zwierzęcia (w formie pisemnej lub filmowej) i pozostaje w kontakcie z terapeutą,
 • - zoopsycholog może na życzenie klienta przeprowadzić testy miotu, testy osobowości i temperamentu psów i kotów oraz testy predyspozycyjne dla psów (testy pracy),
 • - zoopsycholog na życzenie klienta, wystawia opinię na temat zachowania psa w różnych sytuacjach po przeprowadzeniu odpowiednich testów.

umowy i rachunki: są podpisywane/wystawiane przez osoby prowadzące szkolenia/konsultacje na zakończenie każdego miesiąca zajęć.