Porady
behawioralne

Porady behawioralne

U psów z różnych przyczyn mogą wystąpić niepożądane i nieakceptowane przez właścicieli zachowania. Mogą one wynikać z błędów wychowawczych i szkoleniowych lub być spowodowane przez czynniki chorobowe. 

Bahawiorystyka umożliwia poznanie mechanizmów odpowiedzialnych za występowanie określonego rodzaju zachowania.  Doświadczony trener jest w stanie dopatrzyć się związków między bodźcami a reakcjami, na podstawie których można przewidywać negatywne zachowanie w określonych sytuacjach i pomóc je wyeliminować.

Behawiorystyka pozwala też poznać  i zrozumieć wiele zachowań zwierząt, co pomaga w komunikacji między psem a jego właścicielem.

Kiedy warto skorzystać z porady? Jeśli u Twojego psa zaobserwujesz zachowania, które chcesz wyeliminować takie jak:
 • Załatwianie potrzeb fizjologicznych w domu,
 • Nadmierne szczekanie,
 • Ciągniecie na smyczy,
 • Niszczenie przedmiotów w domu,
 • Lęk przed samotnością,
 • Gonienie poruszających się przedmiotów.

A także:

 • Zachowania związane z nadpobudliwością,
 • Lęk przed psami i ludźmi,
 • Agresję wobec psów i ludzi,
 • Trudności z przystosowaniem się do nowych warunków,
 • Zachowania kompulsywne i stereotypowe (wylizywanie łap i innych części ciała, gonienie ogona, zjadanie rzeczy niejadalnych itd.).

W przypadku wystąpienia u psa nieakceptowanych zachowań potrzebna jest pomoc behawiorysty/zoopsychologa. Jego zadaniem jest, przy pełnej współpracy z właścicielem, doprowadzenie do zmiany zachowania zwierzęcia oraz poprawy komunikacji między psem a opiekunem. Ułatwi to utworzenie prawidłowej relacji między człowiekiem a zwierzęciem oraz pogłębi i wzmocni więź pomiędzy nimi.

Jak wygląda konsultacja behawioralna?
 • Odbywa się najczęściej w domu właściciela psa,
 • Zaczyna się od przeprowadzenia dokładnego wywiadu z właścicielem (zebrania jak największej ilości informacji dotyczących problematycznego zachowania),
 • Kolejnym krokiem jest postawienie diagnozy (określenie problemu i jego przyczyn),
 • A w końcu ustalenie indywidualnego programu terapeutycznego.

Proponujemy również, podczas trwania terapii, stały kontakt z behawiorystą (telefon i e-mail) oraz wizytę kontrolną. 

Czy z porad behawioralnych / zoopsychologicznych można skorzystać także wobec szczeniąt?

Jak najbardziej! Behawiorysta psi/zoopsycholog udzieli również pomocy w momencie pojawienia się w domu szczenięcia. Przed właścicielem pojawiają się wówczas nowe wyzwania – wychowanie i wyszkolenie młodego psa, tak, aby stał się w pełni akceptowalnym i rozumianym towarzyszem rodziny. Wiedza i doświadczenie behawiorysty pomoże poznać potrzeby gatunkowe psa, jego sposób komunikowania się ze światem oraz metody postępowania w procesie jego wychowania i szkolenia.