Zasady
korzystania z ośrodka

Zasady korzystania z ośrodka

 • Warunkiem uczestnictwa w pierwszych zajęciach w terenie jest przyniesienie książeczki zdrowia swojego psa z aktualnymi szczepieniami i potwierdzeniami odrobaczenia,
 • Psa na teren obiektu należy wprowadzić na smyczy (a jeśli jest agresywny, także w kagańcu),
 • Psy są spuszczane ze smyczy na wyznaczonym przez instruktorów terenie,
 • Właściciel jest zobowiązany do sprzątania po swoim psie (akcesoria „psiej toalety” są dostępne u instruktorów),
 • Jeśli pies jest chory, w okresie rekonwalescencji nie uczestniczy w zajęciach (zajęcia są usprawiedliwione, o ile personel został o tym wcześniej powiadomiony),
 • W zajęciach uczestniczy jednorazowo (w zależności od grupy) od 4 do 25 psów,
 • W zajęciach uczestniczy (o ile to możliwe) cała ludzka część rodziny psa,
 • Psy są kontrolowane przez właścicieli i instruktorów. Za ewentualne szkody wyrządzone przez psa odpowiada właściciel (odpowiedzialność cywilna z tytułu posiadania zwierzęcia),
 • Personel ośrodka zapewnia dla psów wodę i apteczkę,
 • Właściciel ma możliwość usprawiedliwienia zajęć, w których nie może uczestniczyć, najpóźniej na godzinę przed ich rozpoczęciem. Zajęcia usprawiedliwione można odrobić w ramach kursu po uprzednim ustaleniu terminu odrabiania z treserem. Zajęcia nieusprawiedliwione przez właściciela przepadają,
 • Treser może odwołać zajęcia po uprzednim podaniu przyczyny np. bardzo złe warunki pogodowe itp.,
 • Treser ma prawo skreślić z grupy szkoleniowej właściciela psa (bez zwrotu kosztów), który był nieobecny trzy razy z rzędu i nie powiadomił o swojej nieobecności,
 • Treser ma prawo odmówić wstępu na teren środka i wzięcia udziału w zajęciach właścicielowi, który spóźnił się więcej niż 15 minut,
 • Uiszczona opłata obejmuje zajęcia do wykorzystania w ciągu kolejnych czterech miesięcy.

Zasady konsultacji zoopsychologicznych

 • Terminy konsultacji ustalane są telefonicznie pod numerem 501-533-243 lub 515-118-944,
 •  W konsultacjach uczestniczy cała rodzina zwierzęcia (o ile to możliwe wszystkie osoby, które z psem mieszkają),
 • Przez okres terapii właściciel prowadzi zapis obserwacji zachowań zwierzęcia (w formie pisemnej lub filmowej) i pozostaje w kontakcie z terapeutą,
 • Zoopsycholog może na życzenie klienta przeprowadzić testy miotu, testy osobowości i temperamentu psów oraz testy predyspozycyjne dla psów (testy pracy),
 • Zoopsycholog na życzenie klienta, wystawia opinię na temat zachowania psa w różnych sytuacjach po przeprowadzeniu odpowiednich testów.

Umowy i rachunki

 • Umowy i rachunki są podpisywane/wystawiane przez osoby prowadzące szkolenia/konsultacje na zakończenie każdego miesiąca zajęć,
 • Paragon wystawiany jest po dokonaniu płatności bezpośrednio przy kliencie.